NGO fundraising & Leads

Danske NGOer (Non-Governmental Organization) er afhængelige af fundraising og leads (potentielle kunder eller støtter) for at kunne finansiere og udføre sine missioner og projekter. NGO’er arbejder ofte for at tackle sociale, miljømæssige eller sundhedsmæssige udfordringer, og deres succes afhænger af deres evne til at generere midler og skaffe opbakning fra offentligheden. 

Fundraising er afgørende for NGO’ers overlevelse, da det giver dem mulighed for at finansiere deres arbejde og opretholde deres organisationer. NGO’er kan opnå midler fra en række kilder, herunder private donationer, offentlige midler, fonde og virksomheders sponsorater. For at opnå midler fra disse kilder skal NGO’er kunne demonstrere deres værdi og effektivitet, og de skal kunne kommunikere deres mission og formål på en overbevisende måde.

Leads er også vigtige for NGO’er, da de giver organisationerne mulighed for at udvide deres netværk af støtter og potentielle donorer. Ved at identificere og opbygge relationer til leads kan NGO’er øge deres synlighed og tiltrække flere midler og ressourcer. Leads kan identificeres gennem en række kanaler, som vi BlackBox eksperter I.

Samlet set er fundraising og leads afgørende for NGO’er, da de giver organisationerne mulighed for at finansiere deres arbejde og opbygge støtte fra offentligheden. Uden disse to faktorer kan NGO’er have svært ved at opnå deres mål og opretholde deres organisationer på lang sigt.

Vi udvikler og leverer mange forskellige produkter til NGO aktiviteter i Danmark og Skandinavien.

Har du en ide til et nyt produkt eller måske et eksisterende produkt, så kan vi i fællesskab med kunden udvikle, producere, pakke, foliere og distribuere produktet eller aktiviteten for organisationen.

Case: Vi har udviklet et koncept for Danske Hospitals Klovne som årligt giver mange 1.000 relevante leads.